پاسخ به سئوالات شما

بنام خداوند بزرگ
سلام  چندی است که وبلاگ شبهه شناسی بنده در شیعه بلاگ  خراب شده لذا تا مدتی پاسخ سوالات را در وبلاگ چرا شیعه ؟میگذارم
دوست عزیزما جناب سید مهدی حسینی سوالاتی را قبلا هم مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد (البته در حد توان بنده)اینک به یکی دیگر از سوالات ایشان را مطرح و پاسخ میگویم

سئوال    : اینکه می گویند خداوند نور است ؟ آیا درست است ؟

پاسخ :در جواب  این سئوال باید چند  نکته را  از نظر دور نداشت .
1- خداوند تبارک و تعالی شبیه هیچ مخلوقی نیست .
2- خداوند تبارک و تعالی دیده نمیشود.

3- خداوند متعال  متغیّر نیست .

ما وقتی به نور توجه میکنیم میبینیم که تمام این چند ضعف را دارد  ؛ هم مخلوق خداوند  است و هم دیده میشود و هم کم و زیاد میشود پس متغیّر است .

نتیجه اینکه ما بگوئیم خداوند نور است غلط  و اشتباه و اگر کسی عمدا و از روی علم به این مسائل این جمله را بگوید دچار گناه بزرگی شده است .

اما اینکه میگویند خداوند مثل نور است یعنی تشبیه به نور میشود  ، اشکالی ندارد چون برای تقریب به ذهن مثال میزنند البته با توجه به اینکه وجه شباهت را در نظر بگیریم 

چرا خداوند را تشبیه به نور میکنیم ؟

به یک دلیل :

همانگونه که  در عرف مردم وقتی بپرسیم روشنی عالم از چیست میگویند از نور و وقتی بپرسیم روشنی نور از چیست خواهند گفت که روشنی نور از خود نور است؛  مساله وجود هم همین گونه است که وجود همه أشیاء از خداوند تبارک و تعالی است  امّا وجود خداوند از آن خود  او میباشد؛

برای تقریب بیشتر به ذهن  مثال های دیگری هم وجود دارد  به عنوان نمونه ؛ شوری غذا از نمک است و لی شوری نمک از خود آنست .

اگرچه امروزه با تحلیل نمک و نور به نتایج بیشتری دست یافته اند و لی بازهم این گونه مثال ها از باب تقریب به ذهن است

و من الّله  التوفیق

/ 2 نظر / 31 بازدید
مهدي

تشکر

مهدی

خداوند نعوذ بالله جامداست؟ مايع است؟ گاز است؟ چی است؟